„Chrystianizacja Śląska”

„Chrystianizacja Śląska”

Kilka lat temu obchodzono 1050 rocznicę chrztu Polski. W źródłach historycznych nie znajdujemy jednak wiarygodnych wskazań, kiedy dokładnie odbył się chrzest Mieszka I. Nie przeszkodziło to jednak działaniom z obszaru public relations w tworzeniu wizerunku...