Edukacja

Aktualna oferta zajęć:

I. Warsztaty historyczne i etnologiczne:

– warsztat łucznictwa tradycyjnego „Symbolika łuku i strzały w kulturach indoeuropejskich” – podczas warsztatu uczestnicy uczą się strzelać z łuku historycznego i poznają nieznane fakty dotyczące rytualnego wykorzystania łuku i strzały.

– warsztat terenowy „Rośliny w podaniach, mitach i legendach” – to wycieczka, podczas której uczestnicy dowiadują się o występowaniu poszczególnych roślin w mitach, podaniach oraz o zastosowaniu w medycynie ludowej;

– warsztat terenowy „Historia Pogórza Kaczawskiego, od epoki kultury łużyckiej do średniowiecza”- zajęcia te są wędrówką po okolicznych grodziskach i osadach, podczas której uczestnicy poznają dawne dzieje tego regionu;

– warsztat terenowy „Góry Olbrzymów – Duch Gór i Flins” – to wyprawa do pobliskiego miejsca kultowego, podczas której prowadzący opowiada uczestnikom o osadnictwie, kulturze i wierzeniach na Śląsku w epoce wczesnego średniowiecza”;

– warsztat „W poszukiwaniu korzeni – tworzenie totemów rodowych” – to zajęcia skierowane do rodzin z dziećmi, młodzieży i osób dorosłych. Polegają na odtwarzaniu tożsamości rodowej w oparciu o odnajdywanie własnych korzeni, związków z rodziną (genealogia, archeogenetyka), miejscem pochodzenia, kulturą.

II. Wykłady historyczne i etnologiczne:

– wykład „Wierzenia i praktyki religijne Słowian oraz ludów indoeuropejskich w analogii do szamanizmu azjatyckiego”.

– wykład „Przedchrześcijańskie Bóstwa Zachodniej Słowiańszczyzny”.

– wykład „Żywioły i siły przyrody w religiach ludów indoeuropejskich”.

– wykład „Życie we wspólnocie – kultury archaiczne i tradycyjne, a kultura ponowoczesna”.

III. Warsztaty ekologiczne:

– warsztat „Powoływanie lokalnych form ochrony przyrody”.

– warsztat bioregionalny „Odnawianie więzi z bioregionem, czyli miejscem zamieszkania, z perspektywy historycznej, przyrodniczej i kulturowej” – warsztat odbywa się w miejscach o ciekawej architekturze i historii związanej ze specyfiką kulturową regionu Sudetów;

– warsztat terenowy „Las jako proces życia” – podczas zajęć uczestnicy dowiadują się o tym procesie jak i doświadczają go w ujęciu polisensorycznym.

IV. Pozostałe warsztaty:

– warsztat „Harmonia żywiołów” – warsztat prowadzony w oparciu o tradycję Bon i elementy słowiańskiej kultury ludowej. Podczas warsztatu uczestnicy poznają prastarą wiedzę o żywiołach. Według niej poszczególne żywioły (ziemia, woda, powietrze, ogień i przestrzeń) konstruują otaczający nas świat, jak również naszą psychikę i emocje. Samodzielną prace z tymi elementami można realizować w oparciu o wzbudzanie i równoważenie żywiołów w swoim otoczeniu oraz w sobie.

Zapytania o ofertę i zapisy proszę kierować na adres:
biuro@prazrodla.pl
bądź dzwonić na numery:
tel. 787061567
tel. 888859307

GALERIA