Konsultacje i porady

  1. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI
   – w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej z zakresu:
   • historii starożytnej i nowożytnej;
   • historii, kultury i religii słowiańskiej doby przedchrześcijańskiej;
   • religioznawstwa (wierzenia i systemy religijne ludów indoeuropejskich oraz azjatyckich);
   • słowiańskiej kultury ludowej;
   • historii i kultury regionu Sudetów.
  2. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI Z WYTYCZNYMI TWORZENIA
   SCENARIUSZY EDUKACYJNYCH
   – dotyczą scenariuszy prowadzenia lekcji z: historii, języka polskiego, geografii, filozofii, ekonomii
   i przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, politologii, socjologii, psychologii, zarządzania i
   marketingu.
  3. KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
   – z zakresu: historii, języka polskiego, geografii, filozofii, etyki i religioznawstwa. Konsultacje są prowadzone w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i średnich oraz w oparciu o badania własne i materiał spoza programu szkoły powszechnej.
  4. KONSULTACJE DLA STUDENTÓW
   – z zakresu: historii, religioznawstwa, etnologii, filozofii, makroekonomii, zarządzania, marketingu, politologii, pedagogiki, psychologii, socjologii.
  5. KONSULTACJE DLA RZEMIEŚLNIKÓW I ARTYSTÓW
   – w zakresie: tradycyjnego wzornictwa słowiańskiego na podstawie artefaktów archeologicznych i kultury ludowej.
  6. PORADY PERSONALNE DLA MŁODZIEŻY
   – związane z nauką i rozwojem zawodowym w oparciu o motywowanie, inspirowanie, kreowanie i rozwijanie posiadanego potencjału. Wspieranie działań w zakresie rozwoju osobowości.
  7. PORADY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH
   – z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i społecznych.
  8. KONSULTACJE DOTYCZĄCE MIEJSC KULTOWYCH
   – dotyczące ich wyszukiwania i przywracania im archaicznej funkcji kultowej.
  9. KONSULTACJE DOTYCZĄCE SŁOWIAŃSKICH OBRZĘDÓW RODZINNYCH
   – zaplecin, postrzyżyn i swadźby, realizowane w oparciu o prowadzone badania porównawcze.
  10. KONSULTACJE DOTYCZĄCE OBRZĘDÓW ŚWIĄTECZNYCH
   – Szczodrych Godów, Jarych Godów, Maslenicy-Nowego Roku, Dziadów, Kupalnocki, Świąt Welesowych, Rusaliów, realizowane w oparciu o prowadzone badania porównawcze.
  11. KONSULTACJE DOTYCZĄCE OBRZĘDÓW CODZIENNYCH
   – z zakresu wyznaczania i kultywowania miejsc sakralnych wokół domu i w obszarze domostwa, składania obiaty, składania ofiar zakładzinowych, oczyszczania codziennej przestrzeni, przygotowywania potraw obrzędowych.

   

 1. Konsultacje i porady prowadzone są na żywo lub on-line.
  Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
  biuro@prazrodla.pl
  zadenqba@wp.pl
  bądź dzwonić na numer:
  kom. 787061567