O nas

Praźródła to stowarzyszanie i wydawnictwo zajmujące się edukacją historyczną oraz badaniami nad pradziejami ludów słowiańskich i indoeuropejskich. Celem jego działania jest rekonstrukcja oraz zachowanie kultury i tradycji słowiańskiej, kultury Sudetów oraz ochrona polskiej przyrody. Stowarzyszenie oferuje pomoc merytoryczną i doradztwo w różnych dziedzinach pracy dydaktycznej. Praźródła propagują postawy odpowiedzialne i etycznie oraz niekonsumpcyjny styl życia. W ramach tego prowadzą działania przyczyniające się do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski.

W ramach prowadzonych badań Praźródła sięgają do takich dziedzin, jak: historia, religioznawstwo, etnologia, językoznawstwo, archeologia, czy archeogetetyka. Weryfikują dotychczasowy stan wiedzy analizując wiele nieznanych dotąd źródeł. Opierając się na najnowszych badaniach, opowiadają o historii i etnogenezie Słowian z zupełnie nowej perspektywy. Zajęcia i warsztaty prowadzone przez Praźródła mają charakter oryginalny i unikatowy, ponieważ są efektem wieloletnich badań porównawczych.

Praźródła tworzą Rafał i Diana Jakubowscy, kulturoznawcy, publicyści, edukatorzy i regionaliści. Pod szyldem wydawnictwa Praźródła wydali w 2019 roku książkę „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji”. W roku 2022 wydali drugą książkę pt. „Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich. Analiza religioznawcza”.