Wydawnictwo

Wydawnictwo Praźródła powstało, aby publikować badania naukowe prowadzone prze Rafała i Dianę Jakubowskich, którzy rekonstruują dawne rytuały, obrzędy i święta słowiańskie w odniesieniu do tradycji im pokrewnych. To, co pozostało po Słowianach w historiografii, kulturze ludowej i artefaktach archeologicznych badacze odnoszą do tradycji Azji Centralnej.

„Badając wierzenia Słowian odnosimy je do ludów aryjskich i kultury bałtyjskiej, z którymi jesteśmy spokrewnieni i tworzyliśmy 4 tyś. lat temu wspólnotę etnoczno-religijno-kulturową. Wspólnotę ario-słowiano-bałtyjską, która rozpadła się i rozeszła po Eurazji. Ludy te wywarły duży wpływ na religie i kultury Azji Centralnej i Wschodniej. Wierzenia, które na Słowiańszczyźnie zniszczono, w kulturach azjatyckich zachowały się do dziś w tradycji staroirańskiej oraz żywych tradycjach, takich jak: wedyzm, braminizmu, Bon i szamanizm syberyjski. Dokonujemy między nimi badań porównawczych i znajdujemy wiele analogii w zakresie: mitologii, symboliki sakralnej, panteonu, obyczajowości ludowej oraz rytuałów. Rezultatem tego jest przedstawienie wierzeń słowiańskich w o wiele szerszym ujęciu niż dotychczasowe 200 lat badań w tym zakresie”.

Analogie między wierzeniami Słowian a tradycją staroirańską, wedyjską, bramińską, Bon i szamanizmem syberyjskim występują w zakresie: mitów kreacyjnych i epickich; klasyfikacji istot, struktury panteonu, funkcji bóstw; fundamentalnego znaczenia żywiołów w mitach, symbolach i rytuałach; symboliki sakralnej np.: swastyki, tryskelionu, rozet, flag modlitewnych, symboliki zwierząt wieszczych i totemicznych; obrzędów świątecznych, artefaktów rytualnych i ciast obrzędowych; obrzędowości codziennej np.: rytuałów ochronnych, zamawiania chorób, zastosowania amuletów i talizmanów; wydzielania i organizacji miejsc świętych oraz zachowania symboliki sakralnej w tradycyjnej architekturze; medycyny np. sposobów diagnozowania i leczenia; rytuałów związanych ze: składaniem ofiar, kultem jelenia, symboliką wilka i świąt wilczych, rytualną funkcją łuku, strzały i różdżki, przejsciem przez proces umierania, komunikowaniem się z innymi istotami, funkcją tańca rytualnego, wróżbami, uzyskiwaniem siddhi (zdolności magicznych) w efekcie praktyk jogicznych.

Pod szyldem wydawnictwa Praźródła wydały w 2019 roku książkę „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji”. W roku 2022 wydały drugą książkę pt. „Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich. Analiza religioznawcza”.

Pierwsza książka wydawnictwa Praźródła „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji” opisuje zachowane rytuały słowiańskie w odniesieniu do szamanizmu syberyjskiego Bo, tradycji Bon, wierzeń staroirańskich i tradycji wedyjskiej. Jest rezultatem religioznawczych, autorskich badań porównawczych. Autorzy zestawili w książce źródła historyczne, archeologiczne i etnograficzne dotyczące wierzeń słowiańskich i porównali je z powyższymi tradycjami. Opisując mity, podania, symbolikę sakralną oraz rytuały autorzy wskazali na istnienie kilka tysięcy lat temu wspólnego źródła dla wymienionych tradycji religijnych. Treść książki wpisuje się w dotychczasowe badania językoznawców i genetyków, mówiące o istnieniu dawniej wspólnoty ludów proto-bałto-słowiano-aryjskiej, której wierzenia realizowane były w dużej mierze przez rytuały szamańskie opisane w książce, w tym m.in.: rytuały łyku i strzały, rytuał przemiany w wilka, rytuały uzdrawiania, rytuały ofiarne, rytuały przejścia przez śmierć, rytuał somy/haomy i rytualizm jelenia. Dzięki temu, autorzy pokazują wierzenia słowiańskie w o wiele szerszej perspektywie niż dotychczasowi badacze.

Druga książka wydawnictwa „Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich.” to kolejna odkrywcza, oryginalna i nietuzinkowa publikacja wydawnictwa Praźródła. Jest to pierwsza w Polsce analiza podań, legend i baśni sudeckich z perspektywy religioznawczej. Dzięki dokonanej analizie autor odsłania pozostałości słowiańskich wierzeń, dawnych rytuałów i ludowych obrzędów na tym obszarze. Nawiązuje do słowiańskiej kultury ludowej i wierzeń przedchrześcijańskich. Niniejsza książka zawiera ogrom wątków historycznych i etnograficznych z terenu Sudetów i szerzej Śląska. Skierowana jest zarówno do miłośników historii, regionalistów, jak również turystów. Autor odkrywa wiele sudeckich tajemnic i przekazuje wskazówki do dalszych poszukiwań.

Od Karkonosza do Flinsa.