Wydawnictwo

Diana i Rafał Jakubowscy są twórcami Praźródeł, kulturoznawcami, publicystami, edukatorami i regionalistami. Od 30 lat prowadzą zajęcia przyrodnicze, historyczne i etnologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pod szyldem wydawnictwa Praźródła wydali w 2020 roku książkę „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji”. W maju tego roku ukaże się ich druga książka pt. „Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich. Analiza religioznawcza”.

„Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich.” to kolejna odkrywcza, oryginalna i nietuzinkowa publikacja wydawnictwa Praźródła. Jest to pierwsza w Polsce analiza podań, legend i baśni sudeckich z perspektywy religioznawczej. Dzięki dokonanej analizie autor odsłania pozostałości słowiańskich wierzeń, dawnych rytuałów i ludowych obrzędów na tym obszarze. Nawiązuje do słowiańskiej kultury ludowej i wierzeń przedchrześcijańskich. Niniejsza książka zawiera ogrom wątków historycznych i etnograficznych z terenu Sudetów i szerzej Śląska. Skierowana jest zarówno do miłośników historii, regionalistów, jak również turystów. Autor odkrywa wiele sudeckich tajemnic i przekazuje wskazówki do dalszych poszukiwań.

Praźródła to stowarzyszanie oraz wydawnictwo zajmujące się edukacją i badaniami nad pradziejami starożytnych ludów Eurazji. To, co pozostało po Słowianach odnoszą do szamanizmu syberyjskiego Bo, tradycji Bon, wierzeń staroirańskich i tradycji wedyjskiej. Rekonstruują dawne rytuały, obrzędy i święta w kontekście tradycji im pokrewnych z Azji Centralnej. Wyróżnia ich interdyscyplinarne podejście do nauki. W ramach swoich badań sięgają do takich dziedzin, jak: historia, religioznawstwo, etnologia, językoznawstwo, archeologia i archeogenetyka. Podejmując próbę rekonstrukcji dawnych wierzeń i tradycji, starają się weryfikować aktualny stan wiedzy analizując wiele nieznanych dotąd źródeł.

Od Karkonosza do Flinsa.