Publicystyka

Istoty żywiołów

Istoty żywiołów

Według tradycji Jungdrung Bon każdy z pięciu żywiołów zamieszkują istoty, które jeśli jesteśmy uważni możemy zaobserwować. Nie są one ani dobre, ani złe. Jednak jeśli człowiek zakłóci ich środowisko życia potrafią sprawiać problemy. Dlatego tak ważne jest dbanie o przyrodę (ogień, wodę, ziemię, powietrze i przestrzeń/drewno).

czytaj dalej
Słowiańskie święto nawoływania wiosny – Hukannie Viasny

Słowiańskie święto nawoływania wiosny – Hukannie Viasny

Dzięki uprzejmości naszej przyjaciółki Volgi Tarasewicz prezentujemy słowiańskie obchody święta wiosny na Białorusi. Naszym zwyczajem opiszemy ten obrzęd i jednocześnie nawiążemy do podobieństw z ludową obrzędowością Słowian Zachodnich oraz tradycjami ludów Azji Centralnej. Na przedchrześcijańskiej Słowiańszczyźnie świętowanie odnowy sił natury i życia, wiązane było z nastaniem Nowego Roku....

czytaj dalej
Czas na kolędę

Czas na kolędę

Korowody kolędników spotykane w styczniu na Słowiańszczyźnie mają swoją genezę w czasach kiedy Słowianie mieli własną tradycję religijną, zanim przyszło na te tereny chrześcijaństwo. Korowody z kolędowaniem w okresie przedchrześcijańskim prawdopodobnie dotyczyły dwóch terminów: początku grudnia kiedy rozpoczynały się święta zimowe związane ze słowiańskim bogiem Welesem, trwające do lutego oraz...

czytaj dalej
Znaczenie maku w obrzędowości słowiańskiej

Znaczenie maku w obrzędowości słowiańskiej

Nadchodzi grudzień a wraz z nim czas przygotowywania potraw świątecznych. Wśród nich nie zabraknie makowca, kutii, czy makiełek. Współcześnie mak kojarzy nam się głównie z jedzeniem. Jednakże w starożytności pełnił on sakralną funkcję, był związany z zaświatami oraz przekraczaniem granicy między światem żywych i umarłych. Jakie znaczenie miał mak w obrzędowości słowiańskiej? O zastosowaniu tej...

czytaj dalej
Autochtonizm i Allochtonizm, czyli od kiedy Słowianie są w Europie?

Autochtonizm i Allochtonizm, czyli od kiedy Słowianie są w Europie?

Od kilku wieków trwają spory pomiędzy dwiema głównymi koncepcjami na ten temat. W czasie zaborów, na zamówienie polityczne Prus i następnie Niemiec opracowano teorię, według której na obszarze Europy Środkowej, Słowianie pojawili się w V-VI wieku ne. i zastąpili wcześniej dominującą w Europie ludność germańską. To jest fundament koncepcji allochtonicznej, bazującej głównie na archeologii i...

czytaj dalej
Etnogeneza Słowian, czyli skąd pochodzą Słowianie?

Etnogeneza Słowian, czyli skąd pochodzą Słowianie?

Etnogeneza to pochodzenie etnosu, narodu. Słowianie i Ariowie mają wspólnych przodków. Nie oznacza to, że pochodzimy od Ariów ale, że mamy z nimi wspólne, etniczne korzenie. Zdaniem I. Kłysowa, przodkowie tych ludów wyszli ponad 20 tysięcy lat pne. z obszaru wokół Bajkału w stronę Eurazji. Dalej ludy te mogły przejść przez Kaukaz i dotrzeć do Iranu jeszcze w neolicie. Na terenie Iranu, w górach...

czytaj dalej
Idą Dziady, jak poznać czy odwiedził Cię duch?

Idą Dziady, jak poznać czy odwiedził Cię duch?

Odczytywanie znaków było i jest ważnym elementem praktyk religijnych. U Ariów, Bałtów, Słowian znajdujemy zwyczaj rozpoznawania obecności istot nadprzyrodzonych poprzez odciski stóp.Plemię indyjskie Kohl po spaleniu zwłok nieboszczka posypuje ziemię w jego zagrodzie popiołem na grubość palca i czeka do rana czy nie pojawią się na nim odciski stóp zmarłego. Zdarzało się bowiem, że w noc po...

czytaj dalej
UPADEK KONCEPCJI ALLOCHTONICZNEJ

UPADEK KONCEPCJI ALLOCHTONICZNEJ

czyli analiza i komentarz do wyników badań zespołu M. Figlerowicza i I. Stolarka dotyczących genetycznej historii Słowian (na terenie Polski) w pierwszym tysiącleciu n.e. Przede wszystkim należałoby zacząć od tego, dlaczego wyniki omawianej publikacji są tak ważne, by nie rzec rewolucyjne. Otóż rewolucyjność tych badań dotyczy ostatecznego rozwikłania sporu o ETNOGENEZĘ SŁOWIAN. ARCHEOGENTYKA –...

czytaj dalej
Kupalnocka

Kupalnocka

Zbliża się Kupalnocka/Sobótka. Jest to święto, które nie zostało w sposób jednoznaczny zaadoptowane przez chrześcijaństwo. Niejednoznaczne są doniesienia dotyczące pochodzenia nazwy tego święta. Nadal trwają dyskusje, czy nazwa Kupały pochodzi od czynności rytualnej kąpieli, jak to zanotowano w XII wiecznych zapisach, czy też związana była z Bóstwem o tak brzmiący imieniu, o czym mówią późne, bo...

czytaj dalej
Nemoralia, Artemisje i Matki Boskiej Zielnej

Nemoralia, Artemisje i Matki Boskiej Zielnej

Robert Graves napisał, że "największym bogactwem poety jest znajomość i rozumienie mitów". Dawne rytuały, wierzenia, symbole przetrwały w mitologiach na całym świecie. Czytając je odkrywamy świadectwa dawnych zwyczajów religijnych. Między 13 a 15 sierpnia w starożytnym Rzymie, w sanktuarium nad jeziorem Nemi, zwanym Lustrem Diany, obchodzono święto na cześć tejże bogini, znane jako Nemoralia,...

czytaj dalej